Obsługa wtyczki Java w przeglądarce Firefox

firefox

Wraz z wydaniem wersji 52 przeglądarki Firefox wyłączona została w niej obsługa wtyczek NPAPI, za wyjątkiem Flasha. Na szczęście można ręcznie przywrócić tą funkcjonalność, ale tylko w wersji 32-bitowej. Wersja 52 ma status ESR, więc będzie funkcjonować przez dłuższy czas.

Możliwość obsługi wtyczek NPAPI odblokowuje się poprzez:

  • wpisanie w pasku adresu about:config , czyli wejście na stronę konfiguracyjną przeglądarki,
  • odszukaniu zmiennej plugin.load_flash_only typu boolean (wartość logiczna) i ustawieniu jej wartości na false (jeżeli zmienna taka nie istnieje, należy ją dodać klikając prawym klawiszem myszy na pustym miejscu w oknie).

Aktualizacja: Właśnie wydana stabilna wersja 53, również pozwala włączyć obsługę wtyczek NPAPI w ten sam sposób.